GIẢI PHÁP NGÀNH

GPS cung cấp các giải pháp in và đóng dấu tối ưu nhất tất cả mọi ngành nghề.

Tìm hiểu thêm về cách máy in của chúng tôi có thể đánh dấu trên tài liệu của bạn.

Bạn có muốn tìm hiểu công nghệ in nào phù hợp nhất cho ứng dụng của mình không?

Dưới đây là các ví dụ về cách máy in phun mã hóa liên tục, máy in chuyển nhiệt, máy đánh dấu laser, máy in phun nhiệt và máy in ký tự lớn của chúng tôi có thể được sử dụng cho các chất nền khác nhau.

Giải pháp ngành
Xây dựng
Giải pháp coding và marking đóng vai trò quan trọng để quản lý, nhận dạng và theo dõi các vật liệu xây dựng và sản phẩm trong quá trình xây dựng
Giải pháp ngành
Thực phẩm
Giải pháp cho nhãn giấy, bao bì bìa cứng và nhựa, chai lọ và thậm chí trực tiếp lên sản phẩm thực phẩm – chẳng hạn như trứng hoặc pho mát.
Giải pháp ngành
Dược phẩm
Trong ngành dược phẩm, các giải pháp coding và marking đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và quản lý sản xuất, bảo đảm tính an toàn và chất lượng của sản phẩm.
Giải pháp ngành
Đồ uống
Các giải pháp coding và marking đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính an toàn và chất lượng của sản phẩm, giám sát và quản lý sản xuất, và cung cấp thông tin sản phẩm cho người tiêu dùng.
Giải pháp ngành
Thủy sản
Việc đóng gói hàng hóa dễ hư hỏng như cá đòi hỏi các giải pháp nhanh chóng, hiệu quả và bao gồm cả thiết bị mã hóa của bạn.
Giải pháp ngành
Bao bì
Các giải pháp cho nhiều loại chất nền được sử dụng trong mã hóa và đánh dấu bao bì sơ cấp và thứ cấp
Giải pháp ngành
Mỹ phẩm
Các giải pháp của chúng tôi có thể giúp đáp ứng luật pháp và giảm chi phí sản xuất tổng thể của bạn trên nhiều định dạng bao bì và loại vật liệu khác nhau.
Giải pháp ngành
Điện tử
Các giải pháp phù hợp cho quy trình sản xuất bảng mạch, linh kiện điện tử và dây điện phức tạp và thường tinh vi.