TIN TỨC

QR code là gì?

QR code là gì? QR Code (Quick Response Code) là một dạng mã ma trận hai chiều (2D) được phát triển bởi một công ty Nhật Bản…
Xem chi tiết