Truy xuất nguồn gốc bằng QR code

280 lượt xem

Truy xuất nguồn gốc bằng QR code là một phương pháp phổ biến được sử dụng trong ngành công nghiệp hiện đại. QR code là một mã ma trận có thể được quét bằng điện thoại di động hoặc thiết bị đọc mã QR để truy cập thông tin liên quan đến hàng hóa.

Dưới đây là quy trình cơ bản để truy xuất nguồn gốc bằng QR code:

  1. Gán mã QR code: Mỗi sản phẩm hoặc đơn vị hàng hóa được gán một mã QR code độc nhất. Mã QR code này có thể được in hoặc gắn lên sản phẩm, bao bì hoặc nhãn hiệu của nó.
  2. Quét mã QR code: Người tiêu dùng, nhà phân phối hoặc bất kỳ ai quan tâm đến nguồn gốc hàng hóa có thể quét mã QR code bằng điện thoại di động hoặc thiết bị đọc mã QR đã được cài đặt ứng dụng đọc mã QR.
  3. Truy xuất thông tin: Sau khi quét mã QR code, ứng dụng đọc mã QR sẽ giải mã mã QR và truy cập vào địa chỉ hoặc liên kết được lưu trữ trong mã. Điều này có thể là một trang web đặc biệt hoặc một hệ thống quản lý dữ liệu.
  4. Hiển thị thông tin: Sau khi truy cập vào địa chỉ hoặc liên kết, ứng dụng sẽ hiển thị thông tin liên quan đến nguồn gốc hàng hóa. Thông tin này có thể bao gồm thông tin về nhà sản xuất, quy trình sản xuất, thành phần, nguồn gốc nguyên liệu, hạn sử dụng, và bất kỳ thông tin quan trọng nào khác liên quan đến sản phẩm.

Qua việc sử dụng mã QR code, người tiêu dùng có thể nhanh chóng truy xuất thông tin chi tiết về nguồn gốc và chất lượng hàng hóa mà họ đang mua. Đồng thời, các nhà sản xuất và nhà phân phối cũng có thể theo dõi và quản lý dễ dàng chuỗi cung ứng của sản phẩm trong thời gian thực.

Bài viết liên quan